ویدئو کنفرانس سراسری پدافند غیرعامل سازمان ثبت احوال کشور با حضوررئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با حضوررئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد