دومین جلسه کمیته پدافند غیر عامل استانداری کرمان به ریاست آقای وفایی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع در روز سه شنبه مورخ 30/02/1399 راس ساعت 10 صبح در محل آن معاونت برگزار گردید.
 
در ابتدای جلسه آقای سلاجقه ضمن مرور مصوبات جلسه قبل به تشریح اهمیت دستور کار جلسه پرداخت و اعضا نسبت به هر کدام از بندهای دستور کار جلسه اضهار نظر نمودند