جلسه  در روز چهارشنبه مورخ 18/10/98 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر فرماندار منوجان با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید.
 
در ابتدا محمد محمودی فرماندار منوجان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و محکوم نمودن عملیات تروریستی آمریکای جنایتکار و همچنین تسلیت به مناسبت جان باختن هم وطنان عزیزمان در سانحه هواپیمایی جلسه را با قراعت فاتحه به روح این عزیزان آغاز نمودند.
محمد محمودی فرماندار منوجان در ابتدا به حساسیت زمانی و مکانی منطقه پرداختند و با اشاره به این نکته که نقش پدافند غیرعامل را بیش از پیش حیاتی و ضروری برشمردند  و کلیه تلاشهای شورای پدافند در چنین برهه زمانی نمایان میگردد افزودند که منابع و دارایی، تهدیدات و میزان توانایی در مقابل تهدیدات و مصون‌سازی منابع را سه ضلع پدافند غیرعامل هستند و باید شیوه‌ های مقابله با انواع تهدیدات را به روز کرده و توانایی مقابله با تهدید دشمن را بالا ببریمجلسه  در روز چهارشنبه مورخ 18/10/98 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر فرماندار منوجان با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید.
 
در ابتدا محمد محمودی فرماندار منوجان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و محکوم نمودن عملیات تروریستی آمریکای جنایتکار و همچنین تسلیت به مناسبت جان باختن هم وطنان عزیزمان در سانحه هواپیمایی جلسه را با قراعت فاتحه به روح این عزیزان آغاز نمودند.
محمد محمودی فرماندار منوجان در ابتدا به حساسیت زمانی و مکانی منطقه پرداختند و با اشاره به این نکته که نقش پدافند غیرعامل را بیش از پیش حیاتی و ضروری برشمردند  و کلیه تلاشهای شورای پدافند در چنین برهه زمانی نمایان میگردد افزودند که منابع و دارایی، تهدیدات و میزان توانایی در مقابل تهدیدات و مصون‌سازی منابع را سه ضلع پدافند غیرعامل هستند و باید شیوه‌ های مقابله با انواع تهدیدات را به روز کرده و توانایی مقابله با تهدید دشمن را بالا ببریمجلسه  در روز چهارشنبه مورخ 18/10/98 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر فرماندار منوجان با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید.
 
در ابتدا محمد محمودی فرماندار منوجان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و محکوم نمودن عملیات تروریستی آمریکای جنایتکار و همچنین تسلیت به مناسبت جان باختن هم وطنان عزیزمان در سانحه هواپیمایی جلسه را با قراعت فاتحه به روح این عزیزان آغاز نمودند.
محمد محمودی فرماندار منوجان در ابتدا به حساسیت زمانی و مکانی منطقه پرداختند و با اشاره به این نکته که نقش پدافند غیرعامل را بیش از پیش حیاتی و ضروری برشمردند  و کلیه تلاشهای شورای پدافند در چنین برهه زمانی نمایان میگردد افزودند که منابع و دارایی، تهدیدات و میزان توانایی در مقابل تهدیدات و مصون‌سازی منابع را سه ضلع پدافند غیرعامل هستند و باید شیوه‌ های مقابله با انواع تهدیدات را به روز کرده و توانایی مقابله با تهدید دشمن را بالا ببریم