برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل برای کارکنان اداره کل دامپزشکی استان کرمان