در روز چهارشنبه مورخ 13/6/1398 در محل سالن شهید مرتضوی استانداری تشکیل گردید در ابتدای جلسه پس از تلاوت کلام وحی آقای سلاجقه مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری به بیان موضوعات پدافند غیر عامل شامل: نحوه شناسایی و دسته بندی دارایی ها، ثقل بندی دارایی،شناسایی تهدیدات و مشخص نمودن تهدیدات پایه برای دارایی ها و سپس مصون سازی با استفاده از ظرفیت قانونی بند ج تبصره 21 قانون بودجه سال 1398 و همچنین استفاده از شرکت های مهندسی مشاور واجد صلاحیت که لیست آنها توسط اداره کل پدافند غیر عامل استانداری تهیه شده اشاره نمود ،در ادامه در ارتباط با برگزاری هفته پدافند غیر عامل، بیان نمود،هدف از این هفته فرهنگ سازی جهت آشنا نمودن کارکنان دستگاهای اجرایی و مردم با پدافند غیر عامل و فرهنگ سازی ،ایجاد آمادگی در دستگاها از طریق برگزاری همایش و رزمایش ها و همچنین جمع بندی برنامه های هفته پدافند غیر عامل جهت تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل و ارزیابی عملکرد دستگاها در این هفته می باشد، سپس آقای پوراسد نماینده سازمان پدافند غیرعامل موضوع سناریو نویسی را به طور کامل برای دبیران تشریح نمودند و به سوالات آنها پاسخ دادند.