گزارش تصویریی  برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل برای پرسنل بیمارستان امام علی (ع) شهرستان زرند