جلسه با حضور مدیرکل محترم پدافندغیرعامل استان جناب آقای سلاجقه و اقای مهندس ابوسعیدی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، ریاست محترم سازمان، معاونین، مدیران کل و مدیران شهرستانها برگزارگردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر برخوری ریاست محترم سازمان ضمن خیرمقدم گویی به آقای سلاجقه و آقای ابوسعیدی به بیان برخی از مشکلات حوزه زیستی و اهمیت پدافندغیرعامل پرداختند و تاکید داشتند سایر دستگاههای مرتبط در اتخاذ تصمیمات خود قاطع تر عمل نمایند در ادامه مهندس افروز دبیر پدافندغیرعامل سازمان ضمن خوش آمد گویی به مهمانان جلسه به معرفی اعضای شورای پدافند غیرعامل سازمان پرداخته و گزارشی از وضعیت تهدیدات زیست محیطی و بیوتروریسم در اداره کل های وابسته، معاونت های سازمان و مدیریت های شهرستان ها ی تابعه بیان نمود و مشکلات و الزامات مورد نیاز را بیان نمودند. سپس جناب آقای سلاجقه ضمن بیان چارت تشکیلاتی پدافندغیرعامل برضرورت همفکری و هم اندیشی همه ی دستگاهها جهت حل بحران های بیوتروریسمی را خواستارشدند و در خصوص انجام هرگونه همکاری قول مساعدت دادند. در ادامه اقای مهندس ساردویی معاون بهبود تولید گیاهی در خصوص وضعیت فروشگاههای سم و نهالستانهای غیرمجاز گزارش مبسوطی ارائه نموده و سپس تعدادی از مدیران کل تابعه و معاونین به بیان مشکلات و محدودیت های یش رو پرداختند و خواستار مساعدت استان در حل این مشکلات شدند و در پایان با جمع بندی ریاست محترم سازمان و لزوم شناسایی کلیه تهدیدات زیست محیطی و بیوتروریسم و ادامه راهکار های پیشگیرانه جلسه به اتمام رسید.