برگزاری مانور دورمیزی پدافند غیرعامل با موضوع تب کریمه کنگو   در محل فرمانداری با حضور اعضاء تشکیل گردید، ، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آقای صادق زاده  ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد قربان و غدیر خدمت اعضاء جلسه، از اعضاء محترم خواستند تا در اجتماع بزرگ روز عید غدیر در مصلی شهر زرند شرکت نمایند، در ادامه به موضوع پدافند غیرعامل اشاره و یادآور شدند که اجرای مانورها نیاز ضروری جامعه می باشد و از اصول اساسی و اثرگذار برای مقابله با دشمن است و دلیل پیروزی هایی که دست یافته ایم نیز برگزاری همین مانورها می باشد و در ادامه ریاست دامپزشکی به شرح سناریو و اقدامات انجام شده ارسال گزارش اولیه به استان را مطرح و دستگاه های اجرایی با توجه به سناریو مربوطه به ارائه گزارش عملکرد خود در این راستا پرداختند و چالش ها و آسیب ها در این مانور شناسایی شد.