کلیات مانور
 از طریق تماس بیسیمی مسئول امدادنجات معدن  حادثه ای در40 کیلومتری شهر زرند به مرکزEOC جمعیت هلال احمر استان کرمان گزارش می شود.
حادثه ریزش کارگاه در معدن گلتوت اعلام شده که تعدادی از کارگران در این حادثه دچارآسیب شده اند.
معدن گلتوت دارای 240 نفر نیروی کار می باشد بنابراین با اطلاع از مکان حادثه تیم های عملیاتی شهرستان زرند خودرا به منطقه اعزام می کنند.