دومین جلسه قرارگاه زیستی استان در سالجاری با موضوع میزان آسیب آفت مگس میوه مدیترانه ای، وضعیت تب کریمه کنگو و همچنین وضعیت آمادگی برای مقابله با CBRNE در استان، در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 8/5/98 با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و سایر اعضای قرارگاه زیستی در محل سالن پیامبراعظم(ص) استانداری تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه پیمان سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و دبیر قرارگاه زیستی استان با خیرمقدم به حضار و قدردانی از اقدامات انجام شده دستگاه های فعال در حوزه زیست گفت: هر نشانه یا رویدادی که به صورت طبیعی یا غیرطبیعی و عمدی توانایی تضعیف یا نابودی سرمایه های انسانی یا اختلال در اقتصاد کشور را از طریق تخریب و نابودی گیاهان و محصولات کشاورزی، دام و حیوان، محیط زیست و منابع طبیعی را داشته باشد و ثبات و امنیت جامعه را به خطر اندازد، تهدید زیستی است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در خصوص لزوم تشکیل قرارگاه زیستی عنوان کرد: قرارگاه زیستی در چهار وضعیت تشکیل می گردد، وضعیت سفید که دستگاه ها با هماهنگی وزارت کشور خود مسئول کنترل و رصدو پایش تهدیدات زیستی هستند، وضعیت زرد زمانی رخ می دهد که ثابت گردد دشمن در حال آسیب رسانی است و مسولیت آن بر عهده اداره کل اطلاعات و سایر دستگاه های امنیتی می باشد. در وضعیت نارنجی آلودگی بیوتروریسم همه گیر می شود ولی جنگ زیستی رخ نمی دهد و مسئولیت آن بر عهده قرارگاه زیستی است که تمامی دستگاه های امنیتی و زیستی عضو آن  می باشند. وی افزود: در وضعیت قرمز جنگ زیستی با استفاده از سلاح های زیستی رخ می دهد و خوشبختانه استان کرمان هم اکنون در وضعیت سفید به سر می برد. 
دبیر قرارگاه زیستی استان با اشاره به دستور کار جلسه افزود: با توجه به اینکه آفت مگس میوه مدیترانه ای منجر به تخریب محصولات باغی زیادی می گردد و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کند و همچنین آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کند؛ در حال حاضر یک  تهدید بسیار جدی زیستی برای استان است.
در ادامه جلسه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئول پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی جنوب گزارش جامعی از سطح ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای و سطح مبارزه با این آفت، تعداد درختان طعمه پاشی، مقدار میوه معدوم شده و... ارائه کردند.
سپس  نمایندگان ادارات کل دامپزشکی شمال و جنوب در خصوص وضعیت تب کریمه کنگو و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر دانشگاه های علوم پزشکی استان در خصوص وضعیت آمادگی برای مقابله با CBRNE به ارائه گزارش پرداختند.