دومین جلسه قرارگاه پدافند سایبری استان کرمان در سال 1398  صبح روز دوشنبه مورخ 25/04/1398 به ریاست آقای دکتر دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و جانشین قرارگاه سایبری استان با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برگزار گردید.
ابتدا آقای سلاجقه مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری و دبیر قرارگاه سایبری استان گزارشی را از اقدامات انجام شده نسبت به مصوبات جلسه قبل ارائه نمودند از جمله تفکیک دستگاهها شامل حوزه زیر ساخت و سایر...که برابر دستوالعمل شورای عالی فضای مجازی دستگاههای حوزه زیر ساخت مربوط به مرکز افتا وسایر دستگاهها مربوط به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان می باشد.
در ادامه آقای حامدی سرپرست مدیریت افتای استان ضمن ارائه گزارش رصد و پایش دوره زمانی خردادماه 98 (26/02/98 لغایت25/03/98) افزایش حجم ترافیک استان به میزان یک و نیم درصد و فعالیت سرویس های پرخطر در زیرساخت های استان را هشدار دهنده خواند. 
سپس آقای الهامی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به لزوم توجه ویژه به اعتبارات استانی در بخش فناوری اطلاعات بویژه مقوله امنیت در شورای برنامه ریزی استان پرداختند.
آقای اباذری مدیرکل شرکت  زیرساخت استان با تاکید بر جدایی شبکه ها و سامانه های داخلی از بستر اینترنت، استفاده از سامانه های متمرکز کشوری و بومی را ضامن ثبات و پایداری شبکه زیرساخت استان خواندند.
سپس سروان دهقان نماینده پلیس فتای استان نیز ضمن تشریح مجموعه فعالیت های پلیس فتا، برگزاری رزمایش های سایبری با حضور مدیران دستگاه های اجرایی را برای گسترش فرهنگ امنیت در دستگاه های اجرایی ضروری دانست.