استاندار کرمان بر همکاری دستگاه ها برای اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل استان و گزارش دهی مستمر در این زمینه تاکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل از موضوعات مهمی است که در شرایط عادی و در تمامی کشور ها مودر توجه قرار می گیرد و فعالیت های مرتبط با آن انجام می شود تا دارایی های با ارزش و حیاتی کشور در برابر تهدیدات احتمالی مصون سازی شوند.
محمدجواد فدائی در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان افزود:  موضوع پدافند غیرعامل در  شرایط کنونی که کم و بیش با تهدیداتی روبرو هستیم، اهمیت ویژه تری دارد.
 
وی ادامه داد: بخشی از منابع مالی پدافند غیرعامل از تبصره 21 قانون بودجه تامین می شود و بخشی نیز مربوط به دستگاه هایی است که بودجه ملی دارند و باید پیگیری های لازم برای دریافت این منابع را انجام داده و گزارشات مستمر آن را به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان ارائه دهند.