اولین جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل استان سال 98 در راستای اجرای تکالیف وتحقق وظایف در حوزه" نظام پیشگیری ومقابله باحوادث فضای مجازی" با حضور مدیر کل محترم پدافند غیرعامل استان و سایر اعضای کارگروه در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه مهندس الهامی با اشاره به اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده درحوزه امنیت فضای سایبری در سال 97،کاهش چشم گیرتهدیدات و آسیب پذیری های فضای مجازی در استان را حاصل تلاش تیمی، هماهنگی اعضاء کارگروه وتعامل دستگاه های اجرایی دانست.
در ادامه جلسه اعضا کارگروه درخصوص نحوه تخصیص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی دستگاه ها جهت طرح های پدافند غیرعامل سایبری و همچنین برنامه های پیشنهادی سال۹۸ کارگروه به بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات پرداختند.