جناب آقای سلاجقه مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری در جلسه کارگروه کشاورزی پدافند غیر عامل گفت: در قرارگاه زیستی بحث اصلی رصد، پایش،  شناسایی و تشخیص است و اگر تهدید در مراحل اولیه شناسایی و با آنان مقابله شود از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری می شود.
وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث قرارگاه پدافند غیر عامل زیستی، حوزه کشاورزی است و رزمایش های زیستی بایستی با توجه به تهدیدات برنامه ریزی شود .
وی از برنامه های استان کرمان به گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل بین کارشناسان،کارکنان و مدیران اجرایی اشاره کرد و افزود: از دیگر برنامه ها می توان از ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک گندم ، روغن، کود، نهاده های دامی وتجهیز پست های قرنطینه نباتی و دامی نام برد.
محمد رضا پورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه با وجود یک قرنطینه خوب خیلی از مشکلات  حل می شود، افزود: توانمند سازی کارشناسان می تواند اثر مطلوبی داشته باشد و همچنین آموزش بهره برداران نیز بسیار موثر می باشد.
وی افزود: تمامی فروشگاه ها و مراکز عرضه نهاده های کشاورزی مجهز به کارشناس فنی هستند و برنامه نسخه نویسی از امسال  در استان کرمان شروع می شود و این یک اتفاق میمون در کشور است و استان کرمان  پایلوت این قضیه است.