جلسه شورای پدافندشهرستان بم با حضور مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری کرمان در محل فرمانداری برگزار گردید که پس از تلاوت کلام الله مجید؛ اقای فرماندار ضمن خیر مقدم به اعضاء و مدیر کل محترم  در خصوص پدافند غیر عامل مطالبی را ایراد نمودند.در ادامه اقای سلاجقه مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری کرمان در خصوص جایگاه پدافندغیر عامل و نقش آن در برای جامعه امروز مطالبی را ایراد نمودند و با بیان این مطلب که دشمن در جنگ عامل سخت افزاری وارد عمل می شود و با امکانات  و سازو برگ نظامی کشور یک منطقه را مورد تجاوز و هجمه قرار می دهد و با علم و فناوری و سایبری و بیوتروریسم قصد ضربه زدن را دارد که با آگاهی و درایت با مضمون سازی و ایمن سازی  در برابر تهدیدات دشمن فرصت را از او گرفته  و برای دشمن هزینه سازی کرده و برای تداوم حیات  از امکانات و تجهیزات  موجود استفاده کرده است.