کمیته هماهنگی پدافند سایبری استان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل کرمان و سایر اعضاء تشکیل گردید.
در جلسه کمیته هماهنگی پدافند سایبری استان کرمان؛ اعضا در خصوص ارتقاء امنیت فضای سایبر و تقویت پدافند غیرعامل در حوزه سایبر استان به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید: دستگاه های اجرایی در خصوص پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) اقدامات لازم را بعمل آورند.