گزارش تصویریی از برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل برای کارکنان اداره کل استاندارد استان کرمان