پیمان سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان امروز در جلسه شورای اداری و پدافند غیرعامل شهرستان رفسنجان اظهار داشت: وظیفه پدافند غیرعامل کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات امنیتی و نظامی دشمن، مقابله با تهدیدات جدید و آموزش و فرهنگ‌سازی است.
مدیرعامل پدافند غیرعامل استان کرمان تصریح کرد:  باید کشور، استان و دستگاه خودمان را در برابر تهدید مصون‌سازی کنیم بدین معنا که شناخت کافی نسبت به دارایی‌ها و سرمایه‌هایمان داشته باشیم برای انجام کار پدافند غیرعامل اول باید دارایی‌هایمان را در شهرستان بشناسیم. وی با بیان اینکه دشمن بیوتروریسم را دنبال می‌کند، گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم اشاره شده هر طرح عمرانی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشد .سلاجقه بیان کرد: یکی از تهدیدات کنونی جامعه تهدیدات سایبری است و حمله به زیرساخت‌ها از طریق فضای سایبر در دستور کار دشمن می باشد همچنین در رابطه با فضای سایبر که امروز با شبکه‌های اجتماعی و در آینده با هوشمندشدن اشیا و اجسام که اگرچه فرصت است اما می‌تواند یک تهدید جدی باشد روبرو خواهیم بود
سپس  از زیر ساخت های شهرستان شامل پست برق، مخازن آب و جایگاه های سوخت بازدید بعمل آمد.