به جهت اهمیّت موضوع و در راستای ایمن سازی شبکه آبرسانی و پیشگیری از وقوع موارد امنیتی و همچنین در راستای اهداف کمیته بیولوژیک پدافند غیرعامل شهرستان، عصر  سه شنبه 27 آذر ماه، مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری و فرماندار انار بصورت سرزده از خطوط انتقال و مخازن آب شرب شهرستان بازدید و سرکشی نمودند.
در این بازدید ضعف ها و نواقص تاسیسات و مخازن نگهداری آب شرب، بررسی و گوشزد گردید.
بازدید از تاسیسات برق انار از دیگر برنامه های ایشان بود.
 
 
در همان روز بهنویی معاون فرماندار انار و هاشمی نماینده اداره کل پدافند غیرعامل از جایگاههای یاس ،بقایی و رفاه ، تمامی نکات مربوط به موارد پدافند غیر عامل از جمله برق اضطراری در مواقع قطعی برق ، مخازن سوخت و ... بازدید و رعایت نکات ضروری به جایگاه داران را گوشزد کردند.