روز چهارشنبه مورخ 23/8/97 همایش پدافند غیر عامل با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری در محل فرمانداری شهرستان های جیرفت و کهنوج برگزار شد .
در ابتدای جلسه مدیرکل پدافند غیرعامل ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول سخنرانی خود را با فرمایشاتی از مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع پدافند غیرعامل شروع نمود.
در این جلسه که با رویکرد آموزش مبانی و وظایف پدافند غیر عامل به مدیران و کارکنان بسیجی مذکور برگزار گردید ، پیمان سلاجقه ضمن اشاره بر اهداف پدافند غیر عامل مبنی بر صیانت از دارایی ها اعم از زیر ساخت ها، مردم و دستگاه های دولتی تأکید کرد ایشنان همچنین افزود مهمترین وظیفه پدافند غیرعامل حفظ جان و مال انسان ها می باشد زیرا انسان ها مهمترین دارائی های یک کشور می باشند: پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری است و لازمه این امر پیش بینی مسائل و کسب آمادگی در زمان بحران است .
پیمان سلاجقه افزود هدف ما از برگزاری همایش ها با موضوع پدافند غیرعامل فرهنگسازی و آگاه نمودن جامعه به موضوع پدافند غیرعامل می باشد چون این، موضوعی غیرتخصصی است که همه مردم می توانند به اصول آن عمل کنند تا بتوانیم جامعه ای ایمن و قابل حفاظت داشته باشیم.
در سخنانی مهمترین اصول پدافند را اولویت بندی موارد مهم عنوان کرد و گفت که مواظبت از این اولویت های لازم و ضروری است.
وی افزود : پدافند غیرعامل یعنی کاهش آسیب پذیری و شناخت نقاط ضعف دارایی ها و برطرف کردن این ضعف ها که از طریق هم افزایی و مشارکت قابل رفع می باشد .
ایشان همچنین بیان نمود برای موفق عمل کردن در زمینه پدافند غیرعامل باید ابتدا موقعیت دارائی ها و سرمایه های موجود و بعد تهدیدات آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم افزایش بازدارندگی و ارتقاء پایداری ملی و ...  را به همراه داشته باشیم.