گزارش مانور آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
شهرستان زرند مورخ 97/8/10
آماده نمودن سناریوی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
سناریوی آنفلوانزا ی فوق حاد پرندگان 
*رخداد: بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در یکی از مرغداری های صنعتی شهرستان زرند
*دستگاههای مجری: فرمانداری، شبکه دامپزشکی، شهرداری، بخشداری، اداره محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج، مدیریت جهادکشاورزی، اداره امور عشایری، هلال احمر، اداره راه و ترابری، اداره آب منطقه ای ، مسئول اتحادیه مرغداران ، مسئول کشتارگاه طیور و سایر دستگاهها به صلاحدید
*فرمانده عملیات: شبکه دامپزشکی
*پشتیبانی: فرمانداری و ادارات شهرستان به صلاحدید
*محل اجرا: شهرستان زرند
*نوع مانور: میدانی
آغاز سناریو:
1-گزارش تلفات یکی از مرغداری های شهرستان توسط اتحادیه مرغداران به شبکه دامپزشکی
2-اعزام تیم اولیه بررسی دامپزشکی و مشکوک شدن به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
3-انجام بررسی های لازم توسط شبکه دامپزشکی و تائید اولیه با توجه به علائم موجود و ایجاد قرنطینه بر اساس نقشه های GIS در محدوده منطقه واحد درگیر بیماری
4-هماهنگی شبکه دامپزشکی با اداره کل دامپزشکی استان کرمان
5-اخذ تعدادی نمونه از طیور تلف شده توسط شبکه دامپزشکی
6-ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرجع و منطقه ای اداره کل دامپزشکی توسط شبکه دامپزشکی
7- آمارگیری از وضعیت مرغداری های موجود در محدوده و همچنین طیور بومی در شعاع قرنطینه
7-هماهنگی رئیس شبکه دامپزشکی با فرماندار محترم شهرستان و درخواست برگزاری ستاد بحران و کارگروه سلامت اضطراری با شرکت اعضای ستاد
8-بحث و بررسی پیرامون موضوع توسط اعضای ستاد
تصمیمات در جلسه:
1-تعریف شعاع قرنطینه بیماری (3 شعاع به طول 1 کیلومتر از محل تلفات و 3 و 10 کیلو متر)
2-اعزام اکیپ های دامپزشکی به شعاع قرنطینه
3-ایجاد پست قرنطینه موقت در ورودی ها توسط نیروی انتظامی، شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان و استقرار نیرو در محل پست قرنطینه با تجهیزات مناسب
4-اعلام ممنوعیت هرگونه ورود و خروج طیور زنده، کود و نهاده های دامی و اعمال ضوابط قضایی توسط نیروی انتظامی
5-هماهنگی با فرمانداران شهرستانهای مجاورجهت اخذ تصمیمات و تدابیر امنیتی مناسب
6-درخواست همکاری از شبکه دامپزشکی شهرستان های مجاور
7- آمادگی همه ادارات مربوطه و تشکیل کمیته های بهداشتی لازم در ادارات بر اساس بخشنامه های ستاد بحران
8-  معرفی یک نفر رابط جهت هماهنگی های لازم
برگزاری جلسه هماهنگی و تشریح سناریو با حضور فرماندار محترم ، معاونین محترم فرمانداری و سایر ادارات عضو ستاد بحران و کمیته پدافند غیر عامل شهرستان
برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین معرفی شده از ادارات ذیربط  و تشریح وظایف هر ارگان در مانور در محل سالن ستاد بحران فرمانداری شهرستان
وظایف هر اداره در مانور آنفلوآنزای فوق حاد شهرستان زرند
فرمانداری:
تشکیل ستاد بحران اضطراری با حضور ادارات ذی ربط
تشریح وظایف به هر ارگان
اعزام نیرو و تشکیل ستاد عملیاتی در زون 1 کیلومتری منطقه
مکاتبه با استانداری و فرمانداری های شهرستان های معین جهت آماده باش
همکاری کامل با اداره دامپزشکی جهت فرماندهی عملیات های تعریف شده
تشکیل تیم مستند سازی و تهیه عکس ، فیلم و جمع آوری گزارشات و مستندات جهت ارائه در جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت
اداره دامپزشکی:
نمونه گیری از طیور بیمار
ارسال نمونه به اداره کل
مذاکره با فرمانداری جهت دستور تشکیل جلسه ستاد بحران اضطراری
مکاتبه با اداره کل و در خواست همکاری لازم توسط اداره کل و شهرستان های معین
فعال سازی پست قرنطینه در ورودی های شهرستان
تشکیل زون قرنطینه در شعاع های 1 ، 3 و 10 کیلومتر
تهیه حوضچه ضدعفونی در مسیر ورودی زون 10 کیلومتری
استقرار اکیپ قرنطینه در زون 1 کیلومتری
استقرار سم پاش ضدعفونی در ورودی هر سه زون
استقرار تجهیزات معدوم سازی در زون 1 کیلومتری
اعزام اکیپ معدوم سازی به محل مرغداری درگیر
حفر چاه دفن در محل مناسب
جمع آوری مرغ های زنده و تلفاتی مرغداری و گاز دادن آنها
ضدعفونی و شعله دادن مرغداری درگیر
جمع آوری محموله های تلفات و ارسال به چاه دفن و معدوم سازی آن ها
اعزام اکیپ معدوم سازی طیور صنعتی و بومی در زون 1 کیلومتری
جمع آوری طیور بومی و صنعتی تلف شده و ضدعفوی شده جهت ارسال به چاه دفن  و معدوم سازی آن
اعزام اکیپ بازرسی منطقه در زون 3 و 10 کیلومتری برای بررسی سلامت طیور منطقه و در صورت نیاز کشتار اضطراری مرغ های موجود در منطقه
بخشداری:
اعزام اکیپ عملیاتی به منطقه و استقرار در زون 1 کیلومتری
هماهنگی با دهیاری منطقه جهت همکاری لازم
تهیه آهک مورد نیاز جهت ضد عفونی
ارسال یک دستگاه تراکتور جهت تسطیح زمین محل استقرار چادر اکیپ های عملیاتی
شهرداری:
اعزام اکیپ عملیاتی و استقرار در زون 1 کیومتری
ارسال ناوگان حمل و نقل و همکاری با اکیپ های دامپزشکی
ارسال سم پاش و یک دستگاه لودرجهت گود برداری
مدیریت جهاد کشاورزی:
اعزام اکیپ عملیاتی به منطقه و استقرار در زون 1 کیلومتری
بررسی تعداد واحدهای مرغداری موجود در منطقه و شعاع های قرنطینه جهت اعمال ضوابط بهداشتی
هماهنگی جهت آماده سازی مکان برگزاری جلسات عمیلاتی(اسقرار صندلی و میز و تربون ) در محل استقرار اکیپ فرماندهی
مرکز بهداشت و درمان شهرستان:
اعزام اکیپ بهداشتی و وسایل مورد نیاز و اسقرار در زون 1 کیلومتری
اعزام اکیپ بهداشتی و بررسی بیماری در جمعیت انسانی منطقه
ارسال یک دستگاه آمبولانس جهت اعزام بیماران احتمالی (به صورت شماتیک)
 همکاری با اکیپ های دامپزشکی
اداره راهداری:
اعزام اکیپ عملیاتی و استقرار در محل زون 1 کیلومتری
ارسال ماشین آلات سنگین به محل و حفر چاه دفن
نیروی انتظامی:
اعزام 3 یگان ویژه عملیاتی به محل و استقرار اکیپ ها
همراهی نیروی ویژه با اکیپ های معدوم سازی دامپزشکی
کنترل ورود و خروج در زون های تعریف شده
پلیس راه:
کنترل ورودی های شهرستان و همکاری با پست قرنطینه دامپزشکی
بسیج :
اعزام 3 یگان و نیرو جهت همکاری با اکیپ های عملیاتی دامپزشکی
همکاری جهت ایجاد امنیت منطقه
هلال احمر:
اعزام اکیپ عملیاتی و استقرار در زون 1 کیلومتری
همکاری جهت استقرار چادرهای فرماندهی و اکیپ های عملیاتی
همکاری نیروها جهت کنترل ورود و خروج خودروها و افراد در زون های قرنطینه
اعزام و استقرار آمبولانس
تهیه موکت و پتو برای چادرهای اکیپ ها
محیط زیست:
اعزام اکیپ عملیاتی به منطقه و استقرار در زون 1 کیلومتری
اعزام اکیپ بررسی بیماری در حیاط وحش و نمونه گیری از طیور وحشی در صورت تلفات
همکاری با اکیپ های معدوم سازی دامپزشکی
اداره امور عشایری :
اعزام اکیپ عملیاتی به منطقه و بررسی در طیور بومی عشایر
همکاری با اکیپ های دامپزشکی
کلیه ادارات بایستی گزارشات و مستندات خود را در پایان برگزاری مانور کتباً به نماینده محترم فرماندار  جهت طرح در جلسه ارائه نمایند.
اعزام اکیپ های دامپزشکی به منطقه و اخذ نمونه جهت تشخیص قطعی بیماری پس از گزارش اتحادیه مرغداران شهرستان
استقرار پست قرنطینه دامپزشکی در ورودی های شهرستان و در محل پلیس راه و اعزام کارشناس دامپزشکی و یگان ویژه نیروی انتظامی در محل پست قرنطینه دامپزشکی جهت کنترل ورود و خروج
تشکیل ستاد بحران اضطراری توسط فرماندار محترم پس از درخواست اداره دامپزشکی شهرستان با حضور جناب آقای دکتر سلاجقه مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری ، جناب آقای دکتر رفیعی ریاست محترم اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور، آقای عباس سرحدی دبیر کمیته پدافند غیر عامل اداره کل دامپزشکی استان و امام جمعه محترم بعنوان میهمان افتخاری و فرماندار محترم وکلیه ادارات دولتی شهرستان
اعزام کلیه مسئولین به محل برگزاری مانور تشکیل ستاد بحران در منطقه و انجام مانور با تمام توان کلیه ارگان های دولتی
آماده نمودن منطقه بر اساس تعیین زون های قرنطینه در 1 کلیمتر ، 3 کیلومتر و 10 کیلومتر و استقرار اکیپ های بهداشتی دامپزشکی ، یگان ویژه نیروی انتظامی ، بسیج و هلال احمر و همچنین ماشین آلات و تجهیزات
نمایش انجام کلیه اقدامات بهداشتی نظیر جمع آوری تلفات مرغداری، گاز دادن طیور زنده باقی مانده ، ضدعفونی مرغداری و کلیه تجهیزات و وسایل، حفر چاه دفن، امحا و معدوم سازی تلفات، ضدعفونی چاه دفن وپر کردن آن و... بصورت شماتیک در حضور کلیه مسئولین 
اعزام اکیپ بهداشتی دامپزشکی با همراهی یگان ویژه نیروی انتظامی و نیروهای بسیج به روستاهای اطراف جهت معدوم سازی طیور بومی در زون 1 کیلومتری و ضد عفونی مکان های نگه داری در منازل
تشکیل جلسه تحلیل مانور بعد از برگزاری در محل کمپ ایجاد در منطقه با حضور فرماندار محترم ، آقای دکتر سلاجقه مدیرکل محترم پدافند غیر عامل استانداری ، آقای دکتر رفیعی و کلیه مسئول شهرستان و بحث پیرامون نقاط قوت و نقایص موجود در برگزاری مانور همچنین تهیه خبر برگزاری مانور و اطلاع رسانی در جراید
مقرر گردید جلسه تحلیلی با حضور کلیه ادارت مروبطه توسط فرماندار محترم در محل فرمانداری تشکیل و موضوعات مربوطه مطرح و نسبت به مرتفع نمودن نقایص موجود اقدام گردد.