صورتجلسه هماهنگی برنامه های هفته پدافند غیر عامل شهرستان بافت طبق هماهنگی قبلی ودعوتنامه شماره267 مورخ 3/8/97جلسه هماهنگی هفته پدافند غ ع مورخ 3/8/97 ساعت 11 قبل از ظهرباحضور جناب آقای افشار معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرماندار محترم  واعضای محترم شورای پدافند غیر عامل شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید. ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام الله  مجید جناب آقای افشار معاون محترم فرماندار به اهمیت ولزوم آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان در بحث پدافند غیر عامل پرداختند  وبیان نمودند با توجه به موقعیت حساس کشور عزیزمان وهمچنین توطئه های غرب وایادی استکبار جهانی برای ایجاد خسارت وزیان رسانی از راههای مختلف غیر نظامی در کشور، موضوع آمادگی همه جانبه اعضای ستاد پدافند غیرعامل  شهرستان بسیار مهم وضروری می باشد. ایشان  با اشاره به اهمیت وضرورت  جایگاه پدافند غ ع ولزوم تشکیل این سازمان به دستور مقام معظم رهبری مد ظله العالی وشروع هفته پدافند غیرعامل از تاریخ 8/8/97تا14/8/97  در همین راستا واهداف ،راهبردهای پدافند غ ع توضیحات کاملی را  ارایه نمودند ودر ادامه هرکدام از اعضاءجلسه در خصوص اقدامات وپیشنهادات تخصصی مربوط به ارگانهای خود پیشنهاداتی ارایه نمودند.