به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان کرمان نشست کارگروه تخصصی ارتباطات وفناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل استان باحضورسردارمطیعی معاون انرژی سازمان پدافندغیرعامل .فرجی پورجانشین قرارگاه پدافندسایبری سازمان ومسعودالهامی مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان کرمان ،روزچهارشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۵ درمحل اداره کل ارتباطات برگزارشد.

الهامی مدیر ict ارتباطات وفناوری اطلاعات استان با اشاره به اهم فعالیت های انجام گرفته درحوزه امنیت فضای سایبر،کاهش چشم گیرتهدیدات وحفره های امنیتی راحاصل تلاش تیمی وهماهنگ اعضاء کارگروه و تعامل دستگاه های اجرایی با کارگروه دانست.
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان از افزایش تعداد سرورهای هانی پات درماه های اخیر به منظورشناسایی فعالیت های غیرمجاز یا اخلال گرخبر داد وافزود گزارش رخدادها وهشدارهای لازم مرکزماهربه متخصصان حوزه منعکس وپیگیری ها تا بدست آمدن نتیجه جهت رفع نواقص صورت می پذیرد.
درپایان سلاجقه مدیرکل پدافندغیرعامل استان با تشکر ازاقدامات انجام گرفته به همکاری مابین دستگاه ها اشاره وبیان نمود این تعامل وهمدلی منجربه افزایش ضریب فضای سایبر و صیانت از دارایی های استان خواهدشد.