جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 17/7/97 با شرکت اعضاء به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل فرمانداری تشکیل شد.
در ابتدا آقای ابوسعیدی ضمن تبریک هفته ناجا پیرامون دستور کار جلسه بیان داشت: در جلسه امروز نتایج مصوبات جلسه قبل بررسی ودستور العمل هفته پدافند غیرعامل را داریم که باید مد نظر قرار گیرد ودر ادامه کارگاه آموزشی پیرامون مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  ارائه خواهد شد.
ایشان ضمن تاکید بر اجرای مصوبات جلسات توسط اعضای جلسه ، از مجموعه امور برق شهرستان ومدیریت فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پرشکی شهرستان به جهت برگزاری مانور تست آماده بکاری دیزل ژنراتور اضطراری برق بیمارستان امام خمینی(ره) در مورخ 16/7/97  تقدیر وتشکر نمود وگفت: این مانورها باعث میشود ما نقاط قوت وضعف را بهتر ببینیم وبرای رفع نواقص پیگیری کنیم.
در ادامه جلسه کارگاه آموزشی پیرامون مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای برگزار و  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در این خصوص توضیحاتی ارائه نمودند.