جلسه کمیته پدافند غیر عامل شهرستان راور، راس ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 16/7/97 به  ریاست آقای اژدری  فرماندار راور و با حضور اعضاء در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید . در ادامه جلسه تصمیمات لازم در خصوص چگونگی برگزاری هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل اتخاذ گردید.