جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان کهنوج رآس ساعت 30/8صبح روز سه شنبه مورخ 14/7/97 به ریاست آقای جواد ایزدی فرد معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید . در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس آقای ایزدی فرد ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،پیرامون مباحث پدافند غیر عامل سخنانی را بیان نمود .وی با اشاره به هفته پدافند غیر عامل در اوایل آبان ماه گفت :
برنامه های نکوداشت این هفته بایستی به خوبی اجرا شود . معاونت برنامه ریزی فرمانداری در ادامه نامه شماره 97/2/212319 مورخ 19/6/97 سرپرست محترم معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و نامه های شماره 97/18/218779 مورخ 8/7/97 و 11727/1/68 مورخ 31/6/97 مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استان کرمان را در جلسه مطرح و پیرامون مفاد آنها مطالبی را بیان نمود .