دومین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زیر مجموعه شورای تأمین استان در سال جاری،  در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 11/7/97  در محل سالن اجتماعات دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه مصوبات جلسه قبل قرائت و اعضاء گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات مربوطه، آخرین وضعیت فروشگاه های سم و و نهالستان های غیرمجاز، موانع موجود در جهت رفع مسائل و مشکلات فروشگاه های سم و نهالستان ها در سطح استان و نیز وضعیت واکسن آنفلوآنزای انسانی و برنامه های انجام شده بهداشتی پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در فصول سرد پیش رو ارائه نمودند.
در این جلسه همچنین آخرین وضعیت مرغداری های غیر مجاز توسط جهاد کشاورزی و موانع اجتماعی و اقتصادی در جهت جلوگیری از عدم فعالیت اینگونه واحدها  مطرح گردید.
در ادامه معاونت دادستانی استان توضیحاتی در خصوص راه های قانونی رفع موانع جلوگیری از فعالیت فروشگاه ها، نهالستان ها و مرغداری های غیر مجاز ارائه کرد.