همایش امن سازی سایبری با حضور مدیران و کارشناسان آی تی دستگاهای اجرایی استان و فرمانداری ها در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 8/7/97 آغاز شد که در ابتدا آقای سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری که در ابتدا در مورد اهمیت پدافند غیرعامل در زمینه سایبری صحبت کرد. در ادامه آقای دکتر واعظی در زمینه سایبری و امنیت اطلاعات پرداخت که مدیران آی تی دستگاه های اجرایی باید چه راه کارهایی انجام دهند برای جلوگیری حمله هکرها و خرابکاری در امان باشند و در آخر هم دقایقی به پرسش و پاسخ و مشکلات پرداختند